Krakau Guide

Przewodnik Kraków

Droga Królewska

Kraków, lokowany przez Bolesława Wstydliwego, to pierwsze miasto – rezydencja księcia seniora, siedziba królewska i stolica państwa. Warszawiacy do dzisiaj z dużą rezerwą mówią, że mieszkają w stolicy, wiedzą bowiem doskonale, że nazwa ta przypisana jest do Krakowa. Określany od renesansu mianem Altera Roma, zachwyca mnogością kościołów i relikwii świętych Pańskich. Proponuje nam jednak i inne oblicze, które zaskakuje nas na każdym kroku i pod wieloma względami…

Droga Królewska to obowiązkowy punkt programu każdego turysty. Via Regia to przeszłość i terażniejszość, które tworzą magiczną i niepowtarzalną aurę Krakowa. Szlak prowadzi od kościoła św. Floriana na Wawel – tędy wiodła droga królów podczas monarszego ingresu, tu, naprzeciw zagranicznych gości, papieskich legatów, na powitanie przyszłych królowych wyjeżdżał z zamku królewskiego lśniący złotem orszak powitalny.

Przez BarbakanPorta Gloriae et Victoriae, Bramę Chwały i Zwycięstwa, wjeżdżali do naszego miasta waleczni królowie, bohaterscy wodzowie na czele swoich wojsk. Dla niektórych to także brama do innego wymiaru, wrota do apokaliptycznej Jerozolimy, krainy wiecznego szczęścia.

Stoimy przed murami miejskimi – to pozostałość średniowiecznych fortyfikacji, które otaczały całe lokowane w XIII wieku miasto, Okół i Wawel. Ich uratowane przed zniszczeniem fragmenty chroniły przed podmuchami północnego wiatru krakowskie XIX- wieczne damy, które dzięki temu miały uniknąć fluksji i innego rodzaju przeziębień i " paskudnych" chorób.

Przy ulicy Floriańskiej mieści się ''Hotel pod Różą//, miejsce narodzin pierwszej poczty poskiej, która w trzy kury listy dostarczała do samej Wenecji za jedyne 120 jaj. Naprzeciwko, w ciemnej i mrocznej Jamie Michalika powstał pierwszy kabaret literacki, a mieszczański Kraków aż dusił się od plotek o orgiach i bluźnierstwach twórców tej nowej rozrywki.

Przed nami Bazylika Mariacka – duma i owoc pracy mieszczaństwa krakowskiego. To z hejnalicy kościoła N.M.P. towarzyszy nam grany od wieków hejnał. Mariacka melodia budziła naszych przodków i układała ich na spoczynek. Wchodząc do środka możemy podziwiać późnogotycki ołtarz, dzieło Wita Stwosza, który Konstanty Ildefons Gałczyński nazwał Biblią z lipowego drzewa.

Rynek to miejsce spotkań nie tylko ludzi. Tutaj pogaduszki urządzają sobie krakowskie i zamiejscowe gołębie, tutaj spotykają się raz w roku szacowne jamniki, które prowadzą na smyczach swych panów pod trybuny honorowe. Tu, mieści się przesławna restauracja Wierzynka, w której, jak chce tradycja, swój apetyt zaspokajał już król Kazimierz Wielki wraz z innymi Wielkimi ówczesnej Europy.

Sukiennice krakowskie to tak naprawdę pierwszy w Polsce hipermarket, którego tradycje sięgają średniowiecza. Tu zatrzymywały się kupieckie karawany sprzedając jedwabie i inne drogocenne towary, tu w zabytkowych murach odbywały się największe bale arystokracji nie tylko krakowskiej. Z tym miejscem wiąże się początek Muzeum Narodowego w Krakowie otwartego pod koniec XIX wieku.

To… cicho! również miejsce pierwszych publicznych toalet , które już w XVI wieku opisywał i krytykował Jan Kochanowski

Ulicą Grodzką i Kanoniczą podążamy na Wawel. Tutaj w dolinie rzeki Wisły, na wapiennej skale znajdował się początkowo gród wiślański, potem piastowski a następnie zamek książęcy i królewski. Miejsce sacrum wszystkich Polaków, którzy tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, Palladium Narodu w Katedrze Wawelskiej modlili się w chwilach smutku i radości, w chwilach trwogi i spokoju. Nasza polska nekropolia królewska, gdzie pomniki naszych władców przypominają nam horacjańskie non omnis moriar.