Krakau Guide

Przewodnik Kraków

Dzielnica Uniwersytecka

Kraków to miasto kultury i nauki. 12 maja 1364 roku Kazimierz Wieki zakłada tutaj pierwszy uniwersytet w Polsce, drugi po praskim w Europie pod nazwą Studium Generale. Dewiza uczelni brzmi " plus ratio quam vis - więcej znaczy rozum niż siła". Prawdziwy rozwój uniwersytetu następuje na początku XV wieku, kiedy to Władysław Jagiełło uruchamia, zgodnie z testamentem żony-królowej Jadwigi, fundację, która ma wesprzeć rozwój szkoły i pozwolić na rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej w obrębie dzielnicy łacińskiej-dzisiejszych ulic św. Anny, Jagiellońskiej, Gołębiej oraz Wiślnej i Brackiej. To tu mieściły się pierwsze kolegia i bursy akademickie oraz kolegiata uniwersytecka św. Anny.

Podczas naszego spaceru zobaczymy:

  1. Collegium Maius - najstarsza budowla Uniwersytetu Jagiellońskiego.To tu, na parterze znajdowały sie lektoria i odbywały się wykłady. Obecnie możemy podziwiać przepiękny arkadowy neogotycki dziedziniec, Muzeum Uniwersyteckie i dawną Bibliotekę Jagiellońską. Jeśli będziemy mieć szczęscie obejrzymy pochód postaci związanych z Uniwersytetem przy dżwiękach "Gaudeamus igitur" wychodzących z wrot XVII-wiecznego zegara.
  2. Collegium Minus-obecnie siedziba instytutu archeologii UJ, pwtało na miejscu bursy "Majętnych"
  3. Collegium Novum — wzorowane na budynkach wiedeńskiego uniwersytetu, obecna siedziba władz rektorskich, miejsce najważniejszych uroczystości akademickich i co ważniejsze -  miejsce aresztowania 183 profesorów 6.XI.1939 roku, w ramach Sonderaction Krakau
  4. Collegium Witkowskiego — dawne Collegium Physicum z elementami neoromańskimi i secesyjnymi, gdzie znajduje się amfiteatralna sala wykładowa, w której wykładał prof. ks. Józef Tischner; przed nim rzeźba Mikołaja Kopernika –  znanego studenta Akademii Krakowskiej
  5. Collegium Kołłątaja, w którym w 1883 roku Z. Wróblewski i K. Olszewski skroplili tlen i azot z powietrza
  6. Collegium Nowodworskiego — dawne gimnazjum św. Anny, do którego uczęszczał Jan III Sobieski, obecnie Collegium Medicum

Na końcu zwiedzimy Kolegiatę św.Anny - najpiękniejszy kościół barokowy Krakowa z fasadą obliczoną na jej oglądanie w perspektywicznym skrócie, wzniesiony z końcem XVII wieku na miejsce dawnej kolegiaty, z fundacji profesorów UJ. Przepiękna stiukowa dekoracja Baltazara Fontany uzupełniona malowidłami Karola Dankwarta tworzy wyjątkowy wystrój barokowego wnętrza. W jednej z naw znajduje się konfesja Jana Kantego – patrona i prof. Akademii Krakowskiej, a na ścianach kościoła widnieją liczne epitafia poświęcone profesorom UJ i ludziom nauki. Na zewnątrz mieści się tablica upamiętniająca spotkanie Jana Pawła II z profesorami wyższych uczelni w 1997 roku. Duszpasterstwo akademickie działające przy kościele św. Anny jest jednym z bardzo prężnie działających duszpasterstw w Krakowie, co potwierdza jak dla młodych krakowian ważna jest nie tylko wiedza, ale i modlitwa.