Krakau Guide

Przewodnik Kraków

Nowa Huta

Kiedyś praktycznie oddzielne miasto, dziś jest to dzielnica Krakowa. To monumentalny socrealistyczny pomnik komunistycznej Polski, który powstał wraz ze zbudowaniem tu po wojnie kombinatu – olbrzymiej huty stali. Dziś mało kto wie o tym, że tereny te zamieszkałe są już od kilku tysięcy lat, a w II w. był tu silny ośrodek przemysłu żelaznego. Tak więc przemysł ten dziwnym trafem upodobał sobie to miejsce. W XIII w. osiedlili się tu oo. cystersi, których gotycki kościół i jego krużganki udostępnione są dla zwiedzających. Z czasem swoje dwory zaczęły budować tu możne rody krakowskie i szlacheckie. Dopiero rok 1949 zmienił tutejszy pejzaż z idyllicznych terenów wiejskich w zagłębie przemysłu ciężkiego. Nowa Huta miała spełniać założenia miasta idealnego – którego plan uwzględniał czynniki gospodarcze, polityczne i społeczne. To również tzw. miasto ogród, gdzie zieleń pełni funkcję dominującą. Sama zabudowa to efekt realizacji jednego projektu, a więc bardzo jednorodna. Podobieństwo budynków jest tak duże, iż można się tu czasem zgubić. Sama architektura nawiązuje stylowo do renesansu, ulubionego stylu powojennych „utopistów”, stąd nie bez powodu Centrum Administracyjne Kombinatu zwane jest potocznie „Pałacem Dożów”.

Nowa Huta to liczne historie związane z czasami PRL-u, ale to również miejsca istniejące tu od stuleci, jak choćby Kopiec Wandy, legendarnej córki założyciela Krakowa, Kraka, czy opactwo oo. cystersów w Mogile.

Zapraszamy na wędrówkę po geometrycznych osiedlach i zielonych ulicach tej części Krakowa, w której czas się jeszcze nieco zatrzymał, i gdzie jeszcze można się zanurzyć w realia sprzed 1989 roku.