Krakau Guide

Przewodnik Kraków

Szlak Mlodej Polski

Jeden z wielu szlaków tematycznych mogący zainteresować nie tylko młodzież szkolną, ale również tych, którzy chcieliby poczuć klimat Młodopolskiej Bohemy Krakowskiej.

Zaczynamy nasz spacer z Placu Matejki, gdzie znajduje się Krakowska Akademia Sztuk Pięknych. Jej profesorami byli m.in. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Józef Pankiewicz, Leon Wyczółkowski, Włodzimierz Tetmajer - plejada wybitnych polskich artystów, malarzy, rzeźbiarzy i dramaturgów przełomu XIX i XXw.

Z Placu Matejki kierujemy się na ul. Floriańską, gdzie możemy odwiedzić Jamę Michalika- kawiarnię, dawne miejsce spotkań i dyskusji artystów, literatów i dziennikarzy. Na jej ścianach obrazy, afisze, zaproszenia na występy pozwalające poczuć klimat młodopolskiej epoki. Również na ul. Floriańskiej znajduje się dom Jana Matejki- miejsce, gdzie się urodził, tworzył i zmarł: obecnie muzeum-oddział Muzeum Narodowego, w którym przyjaciele artysty zgromadzili pamiątki po nim.

Jeśli mamy wystarczającą ilość czasu możemy zajrzeć na ul. Szpitalną i Plac św. Ducha gdzie znajduje się Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, w którym 16 marca 1901 roku miała miejsce premiera „Wesela” Wyspiańskiego (na którą mieszkańcy dojechali tramwajami elektrycznymi, które w tym dniu po raz pierwszy wyruszyły na ulice miasta) i na przeciwko którego znajdowała się kawiarnia Ferdynanda Turlinskiego- Paon - wylęgarnia talentów Młodej Polski. To w niej przy zastawionych stołach podczas zakrapianych dyskusji spędzała czas bohema krakowska i to w niej nad ranem po wielogodzinnych rozmowach zaczynał rysować swoje portrety Wyspiański.

Dochodzimy do Rynku i wchodzimy do Kościoła Mariackiego. Przepiękne sklepienie gwieździste nawy głównej i prezbiterium to dzieło Jana Matejki, zaś polichromia ścian- dzieło jego uczniów - St. Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. W prezbiterium dwa imponujące witraże wykonane przez Wyspiańskiego i Mehoffera. To tu 20.XI.1900 roku odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną będący inspiracją do wystawionego 16 marca tego samego roku „Wesela” Wyspiańskiego.

Z kościoła Mariackiego kierujemy się w kierunku Sukiennic, które obecny wygląd zawdzięczają renowacji przeprowadzonej przez Tomasza Prylińskiego i Jana Matejkę. Wewnątrz znajduje się oddział Muzeum Narodowego, w którym zgromadzono najwybitniejsze dzieła malarstwa polskiego: Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Piotra Michałowskiego czy Henryka Siemiradzkiego.

Ulicą Bracką kierujemy się w kierunku kościoła oo. Franciszkanów. W jego wnętrzu odnajdujemy polichromię Stanisława Wyspiańskiego oraz jego przepiękne witraże z wybitnym „Stań się”(czyli stworzenie świata). Tu również w kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej znajduje się droga krzyżowa wykonana w stylu młodopolskim przez J. Mehoffera.

Jeśli mamy jeszcze czas i siły możemy przejść na plac Szczepański, gdzie znajduje się Muzeum St. Wyspiańskiego, a nieopodal na ul. Krupniczej muzeum J. Mehoffera. Zachowały się w nich bezcenne pamiątki po artystach, portrety, fotografie, obrazy, projekty kostiumów, scenografii, polichromii, witraży.

W 1969 roku przy ul.Tetmajera30 otwarto w Bronowiczach Małych ciekawe Muzeum Młodej Polski. Z centrum to ok.20 min. tramwajem. Na muzeum składają się trzy izby: taneczna, weselna i alkowa, a całość ekspozycji poświęcona jest wydarzeniu, które miało tu miejsce 20.XI.1900 roku-weselu Lucjana Rydla i córki bronowickiego chłopa Jadwisi Mikołajczykówny. Wystawione są stroje krakowskie; obrazy Tetmajera, Wyspiańskiego, Stanisławskiego; meble, zdjęcia przedstawiające wesele. Do dziś panuje tu niepowtarzalny klimat i atmosfera młodopolskich lat.