Krakau Guide

Przewodnik Kraków

Wawel

Skaliste, wapienne wzgórze z  zespołem monumentalnych i ważnych dla Polski budowli otoczone murami obronnymi, z których część wraz z trzema basztami pamięta jeszcze czasy średniowiecza. Wzgórze wolowatych, bo na taką przypadłość nazywaną wąwlem cierpieli prawdopodobnie dawni mieszkańcy tej pięknej krainy. Już tysiąc lat temu był tu kamienny bastion Pallatium, a po roku 1000-gdy Kraków stał się również biskupstwem - wtedy też powstała najprawdopodobniej pierwsza katedra. Również w tym czasie zaczął powstawać Zamek Królewski, którego obecny wygląd zawdzięczamy czasom panowania Zygmunta Starego i jego jedynego syna Zygmunta Augusta. Monumentalna budowla z pięknym arkadowym dziedzińcem to miejsce będące świadkiem życia dworu królewskiego i najważniejszych uroczystości, aż do XVII wieku, kiedy to siedzibę królewską przeniesiono do Warszawy. Obecnie w Zamku Królewskim można zobaczyć kilka ekspozycji: Komnaty Zamku Królewskiego, Skarbiec Koronny, Zbrojownię i Wschód w Zbiorach Wawelskich.

To również miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej miał swoją rezydencję jeden z największych katów XX wieku, człowiek odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy Polaków i Żydów - Hans Frank.

Będąc na wzgórzu nie można nie zobaczyć Katedry, o której Karol Wojtyła mówił „Nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bo zawiera się w niej, jak w mało której katedrze świata, ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia i przeszłość, dlatego człowiek, który wchodzi do katedry, nawet jako przygodny pielgrzym, musi zatrzymać się nad tą wielkością”.  I tak rzeczywiście jest. To miejsce szczególnego kultu patrona Polski Św. Stanisława-biskupa i męczennika; miejsce, gdzie odbyły się 32 koronacje, w tym 20 koronacji królów Polski;  nasze polskie Akropolis - miejsce pochówku największych władców Polski, nasze Heroon - miejsce spoczynku bohaterów i wieszczów narodowych,; miejsce, w którym po zwycięskich walkach wieszano sztandary i chorągwie przy ołtarzu ojczyzny; w końcu miejsce, którego gospodarzem i pierwszym sługą przez kilka był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Katedra posiada trzy wieże, z których jedna-Zygmuntowska jest udostępniona dla zwiedzających. Znajduje się w niej najsłynniejszy krakowski dzwon - dzwon Zygmunta ważący niemal dwamaście ton, który, uruchamiany na Boże Narodzenie, dzwoni aż do Wielkiej Nocy ( tyle tylko, że to wieś pod Krakowem).

Jeśli wystarczy nam czasu warto zajrzeć również do Muzeum Katedralnego poświęconego przez Karola Wojtyłę w 1978 roku. Znajdują się w nim cenne pamiątki po Ojcu Świętym i Kapitule krakowskiej, jak również insygnia królewskie, dokumenty i pieczęcie królewskie, przedmioty związane ze św. Stanisławem oraz romańskie elementy budowli wzgórza. Schodząc ze wzgórza nie można pominąć Smoczej Jamy i nie zobaczyć zionącej rzeźby smoka -dzieło współczesnego krakowskiego artysty Bronisława Chromego i nieodłączny element Krakowa oraz Wawelskiego Wzgórza.